Veiklos rezultatai

Pastarieji keletas metų mums buvo sėkmingi, ir šią tendenciją mes pasiryžę tęsti bei toliau stiprinti. Pagrindiniai veiklos rezultatai rodo, kad augome žymiai greičiau negu rinkos vidurkis. Priešaky matome daug galimybių tolesnėms investicijoms, kurios gerintų holdingo rezultatus ir išlaikytų augimo trajektoriją. Tvirtai vadovaujamės principu, kad pajamų augimą turi lydėti sveikas pelno didėjimas, ir šio santykio svarbą visada pabrėžiame.